Et konkret dialog redskab

Erhvervspsykologisk test og coaching

Erhvervspsykologisk test og coaching – Profilen – et konkret dialogredskab og udviklingsværktøj som kan anvendes individuelt eller i personalegrupper.

Udviklet i samarbejde mellem Marselisborg Praksis Videncenter og Dansk psykologisk forlag – nu Hogrefe.

Formålet med testen er, at du bliver klogere på dig selv, dine styrke og dine udfordringer, og hvordan du agerer i forskellige situationer.

Hvad kan dialogredskabet give dig:

  • Øget selvindsigt
  • Forbedret motivation
  • Større ansvarstagen
  • Vurdere sin egen situation realistisk

Du opnår viden og indsigt på flere niveauer:

  • Du får udvidet din egen personlige indsigt
  • Du får en større forståelse af dine ressourcer og udfordringer i dit daglige arbejde
  • Du bliver klogere på dit samarbejde med dine kolleger / medarbejdere

Et individuelt og / eller teambaseret udviklingsværktøj

Den erhvervspsykologiske test begynder med en mail og et link til 38 spørgsmål, som besvares på 30 min.  Herefter aftales tid til tilbagemeldingen, som i første omgang gives individuelt. Og den kan efterfølgende gives til teamet.

Den personlige tilbagemelding foregår individuelt og varer 90 min.

Når tilbagemeldingen foregår i teamet eller personalegruppen, er fokus på samarbejde, relationer og kommunikation.

Der opnås en indsigt i hinandens styrker og udfordringer og hvordan I via denne indsigt kan opnå at blive et stærkere team og samtidig få et fælles sprog.

Det kræver nogen gange mod, at se på sig selv og den måde du møder verden på, men det kan give dig mulighed for at bryde nogle uhensigtsmæssige mønstre, og på den måde kan du forberede dine relationer, hvilket vil gavne dig i dit daglige arbejde.

Er du interesseret i at vide mere – så er du velkommen til at kontakte mig.

Kontakt mig i dag!

Har du et akut behov eller et ønske om et forløb, så kontakt mig!

Ring til mig på +45 30 60 46 87

Send mig en besked

Anette Messerschmidt Søgaard

Psykoterapeut MPF, socialrådgiver og personaleleder
“Marielyst”
Trimmelbanken 18
Træden
8700 Brædstrup
Thrane.nu